Med våra framtidsvisioner tror vi att Tebis kommer lämpa sig bäst på Formteknik Värnamo. Våra beredare har många års erfarenhet av beredning i programmet Tebis.