Kravet på kvalitetscertifikat ställs från flera håll. Att kvalitetscertifiera oss enligt ISO 9001 är en självklarhet för oss. Vi har påbörjat arbetet med att certifiera oss och ska under 2018 vara certifierade enligt ISO 9001.